Korzyści dla Pracodawcy ze stosowania pakietów WZ


Optymalizacja kosztów

  • wydatki na pakiety WZ dla pracowników to koszty uzyskania przychodu
  • wizerunek nowoczesnego i dbającego o pracowników pracodawcy
  • większa lojalność pracowników oraz zwiększony poziom ich retencji

Atrakcyjność firmy

  • przyciąganie fachowców
  • lojalność pracowników
  • postrzeganie Pracodawcy jako firmy odpowiedzialnej społecznie
7
6
5
1
2
3
4

Inwestycja w swoją firmę

  • kreowanie dobrego wizerunku odpowiedzialnego Pracodawcy
  • wzbogacenie pakietu socjalnego o unikatowe pakiety rynkowe
  • wzrost efektywności i zadowolenia pracowników