Czy wiesz, że wszystkie płatności jakie wykonujesz każdego dnia mogą być realizowane za Ciebie, bez potrzeby Twojego osobistego zaangażowania? Jak to możliwe?


Współpracując z WZ, masz dostęp i korzystasz z usługi WZ - Płatności, która gwarantuje terminowe regulowanie rachunków i na specjalne Twoje zlecenie dokonuje jakiegokolwiek przelewu bez względu na miejsce oraz czas.

W ramach WZ – Płatności masz do dyspozycji swojego personalnego Wirtualnego Zarządcę, który reguluje terminowo wszystkie Twoje płatności oraz jest w stałym kontakcie. Na Twoje polecenie realizuje każdy przelew w zależności od potrzeby.

Dzięki usłudze WZ – Płatności i bezpośredniej współpracy z Twoim personalnym Wirtualnym Zarządcą już nie musisz pamiętać wielu loginów, haseł, danych do przelewów. Nie musisz nawet logować się do swojej bankowości internetowej, iść do oddziału albo na pocztę, aby zrealizować płatności.

W WZ – Płatności wszystkie należności reguluje za Ciebie Twój Wirtualny Zarządca. Wystarczy tylko że posiadasz indywidualne subkonto, wydzielone do zarządzania tylko Twoimi płatnościami.

Usługa WZ – Płatności to nieograniczony kontakt z Twoim personalnym Wirtualnym Zarządcą, który realizuje za Ciebie, każdy nawet niestandardowy przelew. Ty masz pełną kontrolę nad wydatkami i pewność, że wszystkie Twoje płatności realizowane są w terminie. O dokonanych płatnościach jesteś informowany telefonicznie, e-mailowo lub przez sms. Wszystkie potwierdzenia płatności prezentowane są w historii subkonta lub na Twoje życzenie Wirtualny Zarządca udostępnia je we wskazanej przez Ciebie formie.

Dzięki posiadaniu własnego Wirtualnego Zarządcy w ramach usługi WZ – Płatności już nigdy nie martwisz się o formalności związane z płatnościami, terminami, zobowiązaniami. Uwalniasz swój czas a dzięki wyeliminowaniu faktur papierowych chronisz również środowisko naturalne.

1. Dostawcy zamiast wysyłać do Ciebie koperty zawierające rachunki lub faktury i pozostałe materiały drukowane, dostarczają do WZ dokumenty w formie elektronicznej.

K. Wirtualny Zarządca kontaktuje się z Tobą jeśli wymaga tego ustalony wcześniej przez Ciebie sposób autoryzacji płatności. Posiadając Twoją zgodę do pełnej autoryzacji płatności, WZ informuje Ciebie w ustalony sposób tylko o dokonanych płatnościach.

2. Realizacja płatności z tytułu rachunków i faktur z Twojego indywidualnego subkonta na konto bankowe dostawcy usług.

Dlaczego warto posiadać własnego personalnego Wirtualnego Zarządcę:

WZ – Płatności odciąża Cię od obowiązku opłacania rachunków, realizacji zleceń, pamiętania wiążących terminów umów, logowania się do bankowości internetowej. O terminowość Twoich płatności, ich realizację oraz prezentowanie potwierdzeń wykonanych operacji dba Twój personalny Wirtualny Zarządca.

Dokonywanie płatności, pamiętanie o terminach, realizowanie indywidualnych zleceń, wszystkie czynności zarządzane są i regulowane przez Twojego personalnego Wirtualnego Zarządcę. Za niezawodność i bezpieczeństwo realizowanych transakcji odpowiada Twój bank i WZ – operator usługi.

O wszystkich zbliżających się płatnościach lub o ich zrealizowaniu po Twojej akceptacji jesteś na bieżąco informowany w wybrany przez Ciebie sposób. Nic nie dzieje się bez Twojej wiedzy i zgody.

Korzystanie z Wirtualnego Zarządcy, który za Ciebie realizuje wszystkie płatności, pilnuje terminowości umów oraz wykonuje indywidualne zlecenia w zależności od Twoich potrzeb, pozwala Tobie uwolnić czas i zaoszczędzić dziesiątki godzin w miesiącu, które musiałbyś poświęcić na odszukiwanie aktualnych rachunków, logowanie się do banków, operatorów, wprowadzania wszystkich wymaganych danych do przelewów i ich akceptowania. Dzięki WZ uwalniasz swój czas, który poświęcasz rodzinie, pasji, własnym celom i marzeniom.